A SALONU B SALONU
09:00 - 09:45 Oftalmoloji
Feline Herpesvirüsü: Tanı ve Tedavisinde Güncelleme

Oturum Başkanı: Oktay Düzgün
Konuşmacı: David J. Maggs
Yoğun Bakım
Parvovirus ile Enfekte Yavru Kedilerin Kritik Bakımı

Oturum Başkanı: Mustafa Aktaş
Konuşmacı: Kris Gommeren
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 10:45 Oftalmoloji
Feline Herpesvirüsü: Tanı ve Tedavisinde Güncelleme

Oturum Başkanı: Oktay Düzgün
Konuşmacı: David J. Maggs
Yoğun Bakım
Virulent Kalisivirus Varlığında Destek Tedavisi ve Biogüvenlik

Oturum Başkanı: Mustafa Aktaş
Konuşmacı: Kris Gommeren
10:45 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 Oftalmoloji
Feline Üveitis: Intraoküler  Lenfadenopati

Oturum Başkanı: Oktay Düzgün
Konuşmacı: David J. Maggs

Onkoloji
Kedilerde Enjeksiyon Yeri Sarkomu
Oturum Başkanı: Simon Kleinjan
Konuşmacı: Ruth Fortrie

11:45 - 12:00 KAHVE MOLASI
12:00 - 12:45 Oftalmoloji
Feline Üveitis: Intraoküler  Lenfadenopati

Oturum Başkanı: Oktay Düzgün
Konuşmacı: David J. Maggs

Onkoloji
Kedilerde Enjeksiyon Yeri Sarkomu
Oturum Başkanı: Simon Kleinjan
Konuşmacı: Ruth Fortrie

12:45 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 14:45
Antiviral Tim
Oturum Başkanı: Hüseyin Yılmaz
Konuşmacılar:
Nuri Turan
Hüseyin Yılmaz
Nilüfer Aytuğ
Orkun Bürün
 
14:45 - 15:00 KAHVE MOLASI
15:00 :- 15:45
Antiviral Tim
Oturum Başkanı: Hüseyin Yılmaz
Konuşmacılar:
Nuri Turan
Hüseyin Yılmaz
Nilüfer Aytuğ
Orkun Bürün
 
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 17:45 Viral-Tartışma  
19:00 Kokyel ve Canlı Müzik  
  A SALONU B SALONU
09:00 - 09:45 Klinik Patoloji
FIP: Pratikte En Sık Karşılaşılan Soruların Cevapları: Epidemiyoloji, Patogenez, Tanısal Test Seçimi ve Yorumlama

Oturum Başkanı: Seçkin Serdar Arun
Konuşmacı: Tommaso Furlanello
Anadolu Kökenli Kediler ve Günümüz Kedilerin Ortaya Çıkış Hikayesi
Oturum Başkanı: Hüseyin Yenilmez
Konuşmacı:Bülent Başaran
09:45 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 10:45 Klinik Patoloji
FeLV: Bilinen Eski Enfeksiyon Değil: RNA Virusünün ve DNA Karşılığının Neden Olduğu Hastalıklar ve Bunların Yönetimi

Oturum Başkanı: Seçkin Serdar Arun
Konuşmacı: Tommaso Furlanello
Anadolu Kökenli Kediler ve Günümüz Kedilerin Ortaya Çıkış Hikayesi
Oturum Başkanı: Hüseyin Yenilmez
Konuşmacı:Bülent Başaran
10:45-10:55

Poster Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Elif Tüner

P-01 Bir Kedide Tip II Atrezi Ani ve Rektovajinal Fistül Olgusunun Fistül Flebi Tekniği İle Sağaltımı
Muzaffer Onur Şeran

P-02 Akciğer Hastalıklarının Tanısında Radyografik Bulguların 50 Kedide Değerlendirilmesi
Hacer Merve Tuna

P-03 Bir Kedide Ehler-Danlos (Kutanöz Astenia) Sendromu
Jale Kaya

P-04 Bir Kedide Anevrizmal Kemik Kisti Olgusu ve Cerrahi Sağaltımı
Dilruba Pervaz Altunyuva

 
10:45 - 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 - 11:45 Kedi Acil Triaj
Hayata Tutunma Saniyeleri

Oturum Başkanı: Dilruba Pervaz Altunyuva
Konuşmacılar: Mustafa Aktaş, Onur İskefli
Toraks Patolojilerinde Minimal İnvaziv ve Temel Cerrahi Girişimler
Oturum Başkanı: Simon Kleinjan
Konuşmacı: Ruth Fortrie
11:45 - 12:00 KAHVE MOLASI
12:00 - 12:45 Kedi Acil Triaj
Hayata Tutunma Saniyeleri

Oturum Başkanı: Dilruba Pervaz Altunyuva
Konuşmacılar: Mustafa Aktaş, Onur İskefli
Toraks Patolojilerinde Minimal İnvaziv ve Temel Cerrahi Girişimler
Oturum Başkanı: Simon Kleinjan
Konuşmacı: Ruth Fortrie
12:45 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 14:45

UYDU  SEMPOZYUMU

Kedilerde Minimal Noninvaziv Girişimlerin Anestezisinde Püf Noktalar
Konuşmacılar : Vet. Hek. Giacomo Pagnanelli
Vet. Hek. Dilruba Pervaz Altunyuva

 
15:00 - 15:45 UYDU  SEMPOZYUMU

  VET CENTER
 Nestle Purina Veteriner İlişkileri Müdürü
Vet.Hek. Arda Doğan

Nestle Purina Veteriner İlişkileri  Uzmanı
Demet Uzuner

 

15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00-16:45 Klinik Patoloji
FIV: Sadece İmmunsupresyon Değil: Tedavide Yeni Fikirler ve İlginç Yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Nilüfer Aytuğ
Konuşmacı: Tommaso Furlanello

Dermatoloji
Kedilerde Viral Dermatozlar
Kedi Viral Hastalıklarında Genelden Özele İmmunomodülatör Tedavi
 
Oturum Başkanı: Onur İskefli
Konuşmacı: Banu Dokuzeylül

16:45 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00-17:45 Klinik Patoloji
Kedi Viral Enfeksiyonlarının Pratik Yönetiminde Laboratuarın Gücü: Serum Amiloid A ve Elektroforezden En Teknolojik Test PCR'a Kadar

Oturum Başkanı: Nilüfer Aytuğ
Konuşmacı: Tommaso Furlanello

Dermatoloji
Kedilerde Viral Dermatozlar
Kedi Viral Hastalıklarında Genelden Özele İmmunomodülatör Tedavi 

Oturum Başkanı: Onur İskefli
Konuşmacı: Banu Dokuzeylül