Doç. Dr. Banu DOKUZEYLÜL

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1997 yılında ilk tercihi olan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girdi. 3. sınıftan itibaren gönüllü olarak özel veteriner kliniklerinde çalışmaya başladı. 2002 yılında fakülteden ikincilikle mezun oldu. Özel bir veteriner kliniğinde iş deneyimi sonrasında 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. Doktora eğitimindeki tez konusu “Köpeklerde Böbrek Hastalıklarının Erken Tanısında Enzimüri ve Mikroalbuminürinin Değerlendirilmesi” olup, tezinde Türkiye’de ilk kez yüksek çözünürlüklü osilometriyi kullanmıştır. 2010 yılında aynı anabilim dalında görevine doktor olarak devam etti. Bu süreçler içerisinde 2013 yılında Saraybosna’da kedi ve köpeklerde böbrek yetmezliği ile ilgili çağrılı tebliğ, 2016 yılında Romanya’da kedilerde oral lezyonlarla ilişkili viral hastalıklar ve Felin plazmasitik dermatit ile ilgili iki çağrılı tebliğ vermiştir. 2014 yılında bir ay süreyle Florida Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Bilimleri Departmanı İç Hastalıkları Servisi ve Acil Müdahale-Yoğun Bakım Servisi’nde gözlemci olarak bulundu. 2017 yılında doçentlik sözlü sınavında başarılı olarak Doçent olarak görevine devam etti. 2018 yılında Slovenya’da Ljubljana Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nde Dermatoloji’de Erasmus kapsamında ders verme göreviyle bulundu. 10 yıldır “Veterinary Blood Pressure Society (Veteriner Kan Basıncı Cemiyeti) üyesidir. Fakültede birçok komisyonda görev almaktadır. Küçük Hayvan Sıvı Tedavisi, Asit-Baz ve Elektrolit Bozuklukları ile Kuş Hastalıkları Ev, Yetiştirme ve Bakımevi Kuşlarında Tanı, Tedavi ve Operasyon kitaplarında bölüm çevirisi mevcuttur. 2010 yılından beri Petinfo Dergisi danışma kurulunda görev almakta olup, son bir yıldır aynı derginin iç hastalıkları ile ilgili bölümünü yazmaktadır. Çalışma konuları arasında kedilerde ve köpeklerde üroloji-nefroloji, dermatoloji, kedi viral hastalıkları, köpek enfeksiyöz hastalıkları yer almaktadır.