Bülent  H. BAŞARAN  DVM- MSc.

Londra Üniversitesi

1964'te Antakya'da dünya'ya geldim. Daha on üç yaşında Veteriner hekim olmağa karar vermiştim.  İlk-Orta ve Lise  eğitimimi Pendik’te tamamladıktan sonra 1987’de İstanbul Üniversitesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi'ni bitirdim. Türkiye'nin  ilk özel Veteriner Hekim kliniklerinden biri olan (1974’den beri babamın işletmekte olduğu) Uzman Veteriner Kliniği'nde Pratisyen Hekim olarak 1987-1991yılları arasında çalıştıktan sonra (Askerlik görevimin ardından) 1991 'de Londra’ya  yerleştim. 1997 yılında Royal Veterinary College’de Veterinary Microbioloji Master programına başladım,  1998-99 yıllarında Institute Animal  Health(IAH) Compton'de "Marek’s Hastalığı'nda histopatolojik bulgular" la ilgili bir projede çalıştım. 1997 yılından itibaren değişik Feline Federasyonlarında üyelik, (''Anadolu'' prefix'i ile)  aktif üreticilik , yöneticilik ve danışmanlıklarda bulundum. Sırasıyla Turkish Van Cat Club, Classic Turkish Van Cat Club ve Progressive Turkish Van Cat Club’ta aktif breeder, üye, committe üyeliği ve Genel Sekreterlik'lerde bulundum. TVCC Breed Advice Committe (BAC) üyesi ve başkanı olarak Governing Council of Cat Fancy (GCCF)’te danışmanlık  görevlerinde bulundum. İngiltere’de Türk kedilerinin özellikle The İnternational Cat Association (TİCA) ve Governing Council of Cat Fancy (GCCF) te Turkish Van Cats ve Beyaz Van Kedi'sinin Avrupa'da resmi olarak tanınmasında aktif görevler aldım. 2002’te T.C. Kültür Bakanlığı tarafından Türk Kültür ve Geleneklerinin yurt dışında tanıtılmasındaki yoğun çalışmalarımdan dolayı  ''Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Sertifikası''  ile ödüllendirildim. İngiltere'de  The Veterinary History Society, Türkiye'de de Istanbul Vet. Hekimleri Odası üyesiyim. TVHB Merkez Konseyine İngilizce'den tercüme konularında  çalışmaktayım.Çoğunluğunun konusu Kediler olmak üzere 11 değişik  yayınım  bulunmakta.2018 yılında London Apothecaries Society'de Tıb tarihi masterı yapmağa başladım. Özellikle Türk Veteriner Hekimliği Tarihi  ve Anadolu Kedileri  tarih konularında değişik  araştırmalarıma devam etmeği hedeflemekteyim.