Hüseyin Yılmaz, DVM, PhD

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı

1978 yılında liseden mezun olan Hüseyin Yılmaz, lisans eğitim hayatına veteriner olmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde başladı. 1984 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra University of Bristol Veterinary School’da doktora eğitimi için burs hakkı kazanmıştır. Doktora eğitiminden sonra 1995-1996 yılları arasında doçent ünvanını alan Yılmaz, 1996-2000 yılları arasında İngiltere’de University of Bristol Veterinary School ve University of Liverpool Veterinary School’da epidemiyoloji, hayvan sağlığı ve moleküler biyoloji konularında çalışmalar yapmış ve 2001-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Veternerlik Fakültesi’nde profesör olarak görevi yapmıştır. Lisans ve yükseklisans öğrencilerine Viroloji, İmmünoloji, Temel Epidemiyoloji ve Zoonotik Virüsler üzerine ders vermiştir. TUBİTAK, Avrupa Birliği, British Council ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi(BAP) gibi hatırı sayılır kurumlardan fon alarak projeler geliştirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında bir çok sunum, kongre, dergi ve yayında katkısı bulunmaktadır.