Kris Gommeren DVM, MSc, PhD, Dipl.ECVIM-CA, Dipl.ECVECC

Liege Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Acil ve Yoğun Bakım Bölüm Başkanı

Dr. Gommeren Gent Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, iç hastalıkları konusunda pratik ve uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak 2009 yılında diplomat ünvanına hak kazanmıştır. Evcil hayvanlarda sistemik yangısal yanıt sendromunun kardiyak etkileri üzerine hazırlamış olduğu doktora çalışmasını bitirdiği Liege Üniversitesi’ndeki görevine başlamadan önce Hollanda’da kısa bir süreliğine klinik referans merkezinde görev yaptı. 2008'den beri Liège Üniversitesi Acil ve Kritik Bakım servisinden sorumlu ve aynı zamanda iç hastalıkları pratik ve uzmanlık eğitim programını yönetmeye devam ediyor. Üniversitedeki çalışmalarının yanında Avrupa Veteriner Acil ve Kritik Bakım Derneği (ECVECC) eski başkanlığı ve bir veteriner laboratuarında iç hastalıkları konsultasyon görevlerini yürütmüştür. Bunların dışında, eşine; küçük hayvan pratiğinde ve çocuklarını büyütmekte yardımcı oluyor.