Doç. Dr. Mustafa AKTAŞ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

12-11-1963 İzmir- Menemende doğmuştur. 1964’ten 1980’e kadar Paris-Fransa’da yaşamıştır. İlkokulu  Ecole Martel – Paris’de, Ortaokulu Lycée Colbert – Paris’de ve liseyi Saint Benoit Fransız Lisesinde okumuştur. 1982-1987 yılları arasında  İstanbul Üniversitesi veteriner hekimliği fakültesinde okumuş ve 1987 yılından beri Cerrahi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktorasını  1989-1994 yılları arasında Ecole Polytechnique de Toulouse, Toulouse-Fransa’da yapmış olup, o dönemde kas ve lokomotor sistem hastalıkları üzerinde bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 70’ın üzerinde yayın, sunum ve kitap bölümleri vardır.
Fransa’nın tüm Veteriner okullarında, Macaristan’daki Veteriner fakültesinde ortopedi dersi vermek üzere görevlendirilmiş, bunun yanı sıra Almanya’da ve daha birçok veteriner fakültesine uzun süreli bilimsel ziyaretlerde ve çalışmalarda bulunmuştur. Uzmanlık alanı veteriner ortopedi ve nöroşirürjidir.  Eklem ve kas hastalıkları ile nörolojik bozukluklar özellikle ilgi duyduğu ve üzerinde çalıştığı konulardır.
Türkiye KHVHD’in Fecava’ya kabulünü sağlamıştır ve Türkiye’nin ilk direktörü olarak görev yapmış olup o dönemde Türkiye’nin WSAVA direktörlüğünü de üstlenmiştir. Türkiye’nin ilk Veteriner Hekimliği kongresinin “ANADOLUM” kongresinin başkanlığını yapmıştır. 2018 yılında kurulan KHEDİ derneğinin kurucusu başkanı ve başkanıdır.