Dr. Onur İSKEFLİ

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1982 yılında İstanbul’da doğdu, ilk ve orta eğitimi sonrası Pertevniyal Lisesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olarak, 2007’nin Şubat ayında fakültenin İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. “Köpeklerde Kalp Yetersizliğinin Sınıflandırılması, Atriyo-Ventriküler Kapak Yetersizliği Sağaltımında Enalapril ve Pimobenden’ın Etkinliği Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar” Başlıklı tezini 2013 yılında bitirdi. Doktora eğitimi sonrası Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji ve Yoğun Bakım birimleri ile Perugia Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji ve Dahiliye bölümlerinde görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmektedir.