Vet. Hek. Simon KLEINJAN

Dierenkliniek Biltstraat, Utrecht, The Netherlands (1980-2017)

Simon babasının ayak izlerini takip etti ve 1977'de Utrecht Üniversitesi'nden mezun olarak veteriner oldu. Simon, beraber büyüdüğü büyük hayvanlar üzerine çalışmak yerine, birkaç yıl sonra, odağını evcil hayvanlara yöneltti. Simon ve kliniği Voorjaarsdagen-Hill'in 2005 yılında Veteriner Sağlığı’nda Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Simon'ın özel ilgi alanları dahili tıp ve diş bakımıdır.
Kliniği yönetmenin yanı sıra, Simon ulusal ve uluslararası veterinerlik derneklerinde her zaman son derece aktif olmuştur ve kurullarında çeşitli roller üstlenmiştir. NACAM (Netherlands Association of Companion Animals - Hollanda Evcil Hayvan Derneği), FECAVA(Federation of Companion Animal Veterinary Associations – Evcil Hayvan Veterinerleri Derneği Federasyonu) ve WSAVA(Global Veterinary Community – Global Veteriner Topluluğu)'ya delege oldu. NACAM’ın sekreterliğini yaptı ve 2004-2006’da FECAVA’ya başta sayman, ardından da dernek başkanı olarak görev yaptı. FECAVA’nın dernek başkanı olarak Simon, TSAVA’yı FECAVA’nın tam üyesi olma konusunda bir rol oynadığı için gurur duyuyor.